Flaggningsmeddelade

Report this content

Andra AP Fonden har minskat sitt innehav i Plejd till 459,460 aktier motsvarande 4,29% av röster och kapital. Andra AP Fonden har fortsatt en hög ägarandel och tror på bolaget och dess framtidsutsikter. 

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar