Uppdatering om produktlanseringar och produktion

Bolaget har tidigare kommunicerat att ambitionen har varit att ha sex till sju produkter i produktportföljen vid inledningen av 2018. P.g.a. den stora efterfrågan på befintliga produkter har dessa behövts prioriteras i utveckling och produktion. Bolaget har vid inledningen av 2018 fyra produkter lanserade och flyttar nu denna ambition från kvartal ett 2018 till kvartal två 2018.

Bolaget har idag totalt ca fem produkter som befinner sig i olika skeden av slutuveckling för lansering under 2018.

Scanfil har öppnat upp ytterligare en fabrik i deras koncern för Plejd där den sammanlagda kapaciteten nu uppgår till ca 75,000 enheter / månad. Detta kommer ske genom en upprampning där under våren 2018 uppnås ca 50,000 enheter / månad i kapacitet för att under hösten nå 75,000 enheter / månad i total kapacitet.

VD Babak Esfahani kommenterar

- Efterfrågan och orderingången har fortsatt växa starkt månad för månad under hela hösten och vi har arbetat intensivt med att öka vår produktionskapacitet tillsammans med Scanfil. Detta har resulterat i att vi öppnat upp ytterligare en fabrik och ökat den sammanlagda kapaciteten från ca 20,000 enheter / mån till 75,000 enheter / månad. Vi har även ökat alla beställningspunkter på komponenter för att möta den efterfrågan vi nu ser. 

Vi har vart tvugna att fokusera på produktion och befintliga produkter vilket tagit en del fokus från produktutvecklingen. De ytterligare två till tre produkter som låg i vår ambition att ha lanserade nu under inledningen av 2018 behöver vi flytta på till kvartal två 2018. 

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.

Prenumerera

Dokument & länkar