VD säljer 7% av sitt innehav och förlänger lockup på resterande

Report this content

VD Babak Esfahani har avyttrat 29,980 aktier och minskat sitt totala innehav med 7% från 429,980 aktier till 400,000 aktier. Babak Esfahanis andel i bolaget efter avyttring uppgår till ca 5,5% av såväl röster som kapital. Babak Esfahani förlänger frivilligt sin lockup på resterande innehav, vilket innebär att Babak Esfahani förbinder sig att inte avyttra mer än 10% av sitt direkta eller indirekta innehav under en period av 12 månader från och med 2018-03-02.

VD Babak Esfahani kommenterar

Kära aktieägare, jag har varit VD för Plejd sen starten, vilket snart är åtta år, varav vi varit ett noterat bolag i ca två år. Under denna period har min familjesituation förändrats och det är dags för sedvanliga husköp etc. Då allt mitt sparande alltid varit i Plejd så har jag tyvärr behövt sälja av en liten del av mitt innehav. Jag lovade mig själv att inte minska mitt innehav förräns vi bevisat att vi har en skalbar och lönsam affärsmodell och satt en bra grund för att bygga bolaget på. Med 2017 års bokslut bakom oss så anser jag att vi har nått denna nivå och att bolaget är väl positionerat för nästa etapp i vår tillväxtresa.

Jag förlänger min lockup ytterligare ett år med innehavet efter denna försäljning. Det finns aldrig något "bra" tillfälle för mig som VD att sälja aktier, denna försäljning har inget att göra med min tro på Bolagets framtid utan är bara en privatekonomisk transaktion.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things. Under 2016 lanserar Plejd en ny produktserie inom smart belysning som ger elektriker och konsumenter en väsentligt bättre flexibilitet och användarupplevelse än dagens traditionella produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar