Sundsgymnasiet

Report this content

Ännu en order till PNB: PNB bygger skola åt Vellinge kommun PNB Entreprenad AB har fått i uppdrag av Vellinge kommun att bygga nya utbildningslokaler vid Sundsgymnasiet - Bryggan i Vellinge Kommun. Den nya gymnasiebyggnaden skall uppföras i anslutning till Sundsgymnasiet i Vellinge. Byggnaden skall vara en del av gymnasiet men även fungera som ett Lärcenter för vuxenstudier. Till den nya byggnaden skall markytor med kommunikationsytor till intilliggande byggnader anläggas. Byggnadsarbetena påbörjas i december 2002 och beräknas vara klara till hösten 2003. Entreprenadformen är delad entreprenad med samordningsansvar och PNBs ordervärde är ca. 23 miljoner. För ytterligare information kontakta: Christer Persson, arbetschef, PNB Entreprenad AB Tel:040 - 680 08 36 Sture Lindström, Vellinge kommun Tel: 040 - 42 51 88 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar