Storsatsning på nytt Blåtandsbolag

Storsatsning på nytt Blåtandsbolag Ledande personer i svenskt näringsliv storsatsar på ett nytt utvecklings- bolag inom trådlös kommunikation, så kallad Blåtandsteknik. Bolaget heter POCIT Labs och utvecklar en plattform som gör mobiltelefonen till en terminal för elektroniska tjänster. - POCIT Labs är först i världen med att utveckla en tjänsteplattform för lokala Blåtandstjänster. Plattformen utvecklas för den nya generationens intelligenta telefoner, och gör det möjligt för företag att presentera sina tjänster på telefonens skärm, säger Christer Rindebratt, VD POCIT Labs. Plattformen gör det möjligt för konsumenten att använda mobiltelefonen som terminal för elektroniska tjänster, till exempel biljettbeställning, Internetåtkomst, nätverksspel, annonser och erbjudanden från olika butiker. Bakom POCIT Labs står välkända investerare som riskkapitalisten Kjell Spångberg, Peter Törnquist, VD för Lehman Brothers i Europa, Bernt Magnusson, styrelseordförande för AssiDomän, Carl Palmstierna, VD för riskkapitalfonden IDI samt Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia - Det unika med vår lösning är möjligheten att interagera med den närmaste omgivningen, något som inte är möjligt med tidigare metoder, exempelvis WAP. Några exempel på tjänster är åtkomst av affärssystem, biljettbokningar och olika typer av beställningar. Styrelsen för POCIT Labs består förutom Peter Törnquist av Carl Palmstierna, VD på IDI, Ivar Strömberg, koncernchef på Tele1 och Mikael Jacobson, VD Nexus AB. - Den årliga försäljningen av intelligenta telefoner som kan använda vår lösning beräknas överstiga 200 miljoner enheter inom fem år, säger Christer Rindebratt. - Det är allmänt vedertaget att Blåtandstekniken har en betydligt större potential än till exempel WAP, och att lösningar baserade på Blåtand och intelligenta telefoner kommer att vara en av de snabbast växande marknaderna på en global basis inom IT-området. POCIT har en unik möjlighet att få en världsledande position tack vare Skandinaviens särställning inom trådlös kommunikation och närheten till giganter på mobilmarknaden som Ericsson och Nokia. - Jag anser POCIT Labs vara ett av de mest intressanta utvecklingsbolagen på marknaden, säger tillträdande styrelseordföranden Peter Törnquist, VD för Lehman Brothers Europa. Inget annat bolag har en så spännande produktidé som kombinerar Bluetooth-teknik med mobiltelefoni. Jag är övertygad om att marknaden för trådlös kommunikation i stort kommer att expandera kraftigt de närmaste åren. Vår ambition från investerarna är att investera tungt och göra POCIT till en världsledande aktör inom området. Med den starka och erfarna ledning företaget fått är vi övertygade om att POCIT kommer att lyckas. Investerarna bakom POCIT Labs räknar med en mycket snabb expansion de närmaste åren. - I ett första steg räknar jag med att vi under nästa år är minst 50 personer här i Uppsala, och det rekryteringsarbetet pågår för fullt. Den initiala responsen har varit överväldigande och många mycket erfarna programmerare har spontant hört av sig, säger Christer Rindebratt. Kontakt: Christer Rindebratt, vd POCIT Labs Telefon: 018-18 66 96. Mobil: 0709 - 79 35 01 E-post: christer.rindebratt@pocit.com Webbplats: www.pocit.com POCIT Labs utvecklar innovativa produkter och tjänster för mobiltelefoner. Företagets huvudprodukt är en plattform för lokala trådlösa elektroniska tjänster. Utvecklingsavdelning och huvudkontor finns i Uppsala. Säljkontor finns i Stockholm. POCIT Labs Det elektroniska rummet Blåtand (Bluetooth) är en teknik för trådlös kommunikation mellan elektronisk apparatur, till exempel mellan dator och skrivare. Istället för kablar blir det inbyggda radiosändare och radiomottagare i utrustningen. [REMOVED GRAPHICS] Mobiltelefonerna innehåller radiosändare och kan därför kommunicera med mobiltelefoner, handdatorer och liknande små terminaler. Runt mobiltelefonen bildas ett elektroniskt rum med en radie på cirka 10 meter, där blåtandsapparaterna kan kommunicera med varandra. Till skillnad från WAP, som är nationellt/globalt, är det elektroniska rummet lokalt. Därför är också de tjänster som erbjuds av lokal karaktär. Mobiltelefonen presenterar automatiskt tjänsterna på skärmen. Användaren väljer mellan olika tjänsteleverantörer genom att klicka på skärmen. Det kan till exempel vara biljettbeställning, Internetåtkomst, nätverksspel, annonser och erbjudanden från kringliggande butiker. En del tjänster kan också användas offline, till exempel översikt av bankkonton, offertmallar och lönerapportering. Till skillnad från Internet är information mellan enheterna dubbelriktad. Viss information sparas i mobiltelefonen mellan sessionerna. POCIT utvecklar det program i telefonen som möjliggör åtkomst av de tjänsterna. Dessutom utvecklar POCIT program för bland annat nätverksmiljön, som routers, gatewaytjänster, protokoll och repeaters. För krävande tjänster tillhandahåller POCIT ett NT-baserat utvecklings- paket med funktioner för kryptering och transaktionskontroll. Det kan användas för att skapa betalningstjänster och andra typer av tjänster med höga säkerhetskrav. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00940/bit0002.pdf

Dokument & länkar