Arbetena på Ring III har påbörjats mellan Skrapbergsvägen och Vandaforsen

Arbetena på Ring III mellan Skrapbergsvägen och Vandaforsen har påbörjats. Under sommaren och hösten 2010 kommer man främst att arbeta med pålning, sprängning, trädfällning och schaktning. Arbetet påverkar inte trafiken i det här skedet. Det kommer inte att påverka trafiken förrän tidigast i vinter. Trafiken kan emellertid komma att stoppas enstaka gånger för sprängning i augusti–september.

De viktigaste arbetena i entreprenaden som genomförs under 2010–2012 är uträtningen av Ring III och byggandet av den planskilda anslutningen vid Kvarnbacka. I samband med entreprenaden byggs dessutom en järnvägsbro över Ring III i anknytning till Ringbaneprojektet.

Det första skedet i förbättringsprojektet Ring III innefattar också förnyelse av arrangemangen vid anslutningen mellan Tavastehusleden och Ring III och ersättning av plan- och trafikljusanslutningarna med planskilda anslutningar på sträckan mellan Vandaforsen och Backas.

Ytterligare information:

Tero Tiensuu
arbetsplatsingenjör
tfn 0400-265554
tero.tiensuu@niska-nyyssonen.fi

Antti Koski
projektchef
Trafikverket
tfn 020 637 3546

www.liikennevirasto.fi/keha3

Taggar:

Prenumerera