Pohjola Hälsa koncentrerar sig på ortopedi och idrottsklinikverksamhet

Report this content

Pohjola Hälsa Ab har preciserat sin strategi och koncentrerar sig i fortsättningen på ortopedi och idrottsklinikverksamhet. Som en del av förändringen säljer Pohjola Hälsa sina företagshälsovårdstjänster till Mehiläinen.

Pohjola Hälsa inledde sin verksamhet som ett ortopediskt privatsjukhus 2013 och verksamheten har utvidgats till ett riksomfattande nätverk med fem sjukhus. I fortsättningen satsar Pohjola Hälsa speciellt på vårdplaner och rehabilitering för olycksfallskunder och idrottare. Under 2019 kommer vi att inrätta idrottskliniker i sjukhusen.  

Pohjola Hälsa företagshälsovårdstjänster säljs till Mehiläinen. I och med affären övergår de anställda inom företagshälsovården genom en överlåtelse av rörelsen till Mehiläinen som s.k. gamla arbetstagare. Överlåtelsen av rörelsen uppskattas ske 1.6.2019. 

- Vi koncentrerar oss på Pohjola Hälsa kärnaffärsrörelse och på den systematiskt uppbyggda specialkompetensen vid behandlingen av olycksfall. Preciseringen av tjänsteutbudet ger kostnadseffektivitet samtidigt som vi söker tillväxt särskilt inom vården av idrottare, vilket stöder OP:s försäkringsrörelse, säger OP Försäkrings verkställande direktör och Pohjola Hälsa styrelseordförande Olli Lehtilä. 

I och med omorganiseringen av Pohjola Hälsa verksamhet inleds samarbetsförhandlingar med hela personalen 23.4.2019. Förhandlingarna som räcker minst sex veckor omfattar 250 personer och de kan resultera i att högst 20 anställningar upphör. De anställda inom företagshälsovårdstjänsterna omfattas inte av förhandlingarna. 

Ytterligare information och intervjubegäran: 

OP:s kommunikation, tfn 050 523 9904, viestinta@op.fi

Pohjola Hälsa Ab är en aktör inom hälsa och välbefinnande, som ägs av OP Gruppen. Dess verksamhet styrs av effektiv vård och en oslagbar kunderfarenhet. Pohjola Hälsas riksomfattande nätverk omfattar fem sjukhus i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Kuopio och Åbo. www.pohjolasairaala.fi/sv

Prenumerera