Undersökning: Nästan 80 % av finländarna använder mobiltelefon medan de kör

Enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av Pohjola Försäkring är alla inte medvetna om att telefonsamtal räknas som användning av mobilapparat då man kör bil. Mest är det yngre chaufförer som använder telefon medan de kör.

Att ringa upp och ta emot samtal och att använda navigator är de mest allmänna formerna av mobilanvändning i trafiken framgår det av undersökningen som Pohjola Försäkring låtit göra. Dessa mobilapparatsfunktioner används mer bland dem som kör bil regelbundet. Bland dem som kör bil mer sällan är den relativa andelen chaufförer som inte alls använder sin mobil medan de kör större.

Bland dem som svarade stod personer i åldern 18–24 ut med sitt annorlunda mobilbeteende. I den här gruppen uppgav 40 % att de söker eller reglerar musik medan de kör, då t.ex. siffran för 45–54-åriga svarare var 11 %. Av svarare i den yngsta åldersgruppen uppgav 5 % att de också tar bilder eller videor medan de kör. Likaså var det vanligare att använda navigator ju yngre svararna var.

Könet verkade inte spela någon större roll i undersökningen. Minst mobilapparater använde 65–74-åringarna, men också av dem pratade nästan hälften i telefon medan de körde.

- Det är inte frågan om något obetydligt fenomen. Många anser att det inte är någon risk i trafiken att tala i telefon medan man kör, trots att det är ett störande moment som påverkar koncentrationen vare sig man använder hands free eller inte. Dessutom berättade tio procent av svararna om farliga situationer som förorsakats av mobilanvändning. De mest typiska var att man hamnade utanför vägbanan och i värsta fall körde in i fordonet framför, berättar Olli Lehtilä, som är affärsrörelsedirektör för OP Gruppens försäkringskunder.

Särskilt oroväckande är de ungas mobilanvändning medan de kör. Enligt Pohjola Försäkrings skadestatistik är risken för trafikskador bland under 25-åringar ungefär femfaldig jämfört med andra åldersgrupper.

- När körskickligheten och trafikerfarenheten inte ännu är rutin är det extra viktigt att vara observant och koncentrera sig på bilkörandet, säger Lehtilä.

Korsningarna och trafikljusen farliga platser

Vanligtvis tar man tag i mobilapparater då man stannar i korsningar och trafikljus. Av 18–24-åringarna tar hela 37 % till mobilapparater just i korsningar. Samma sak gällde för dem som kör regelbundet.

- Korsningarna är riskfyllda platser i trafiken och kräver särskild uppmärksamhet. Det skulle vara viktigt att vi faktiskt koncentrerar oss på körandet då vi kör bil. Navigatorn är säkert till stor hjälp för att hitta fram, men var tionde svarare t.ex. läser och skriver meddelanden medan de kör, vilket är mycket oroväckande, säger Lehtilä.

Ytterligare information och intervjubegäran:
OP:s kommunikation, tfn 050 5239904, viestinta@op.fi

Pohjola Försäkring är den ledande skadeförsäkraren i Finland med totalt 2,5 miljoner privat- och företagskunder. Bolaget erbjuder omfattande skadeförsäkringstjänster för såväl privatkunder som företag och samfund. Pohjola Försäkring är en del av OP Gruppen, som är den största finansgruppen i Finland.

Prenumerera