Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Report this content

Kvartalet januari - mars

Hyresintäkter, TSEK                                    18 030 

Driftnetto, TSEK                                            8 389

Förvaltningsresultat, TSEK                           6 669

Resultat före skatt, TSEK                              1 674

Marknadsvärde fastigheterna, TSEK         682 000

Soliditet, %                                                    68,0%

Överskottsgrad, %                                        46,5%

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Friis, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)

martin.friis@pointproperties.se

+ 46 (0) 70 289 20 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Point Properties Portfolio 1 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 07.00 CET.

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Market.