Point Properties tillträder tre fastigheter i Karlskoga centrum

Report this content

Point Properties har tillträtt tre fastigheter i Karlskoga centrum i enlighet med vad som tidigare offentliggjordes den 13 december 2019. Fastigheterna omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94%. Hyresintäkterna uppgår till 19,1 MSEK och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga Kommun med totalt 39% av uthyrd area. 

- Point fortsätter sin resa med att förvandla svenska stadskärnor till stadsstjärnor genom att ta ett helhetsgrepp kring handel, boende och samhällsservice precis som Point visat tidigare med Trelleborg och Motala. Nu ser vi fram emot att utveckla våra fastigheter och Karlskoga centrum tillsammans med hyresgästerna och staden, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd för Point. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Point
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

 

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Market.