Polar Structure anställer Mattias Söderqvist inom affärsutveckling

Report this content

Polar Structure välkomnar Mattias Söderqvist till bolaget där Mattias kommer arbeta med affärsutveckling.

Tidigare var Mattias Head of Business Strategy på Priority Group där han agerade affärsstrategisk rådgivare till ledningsgrupper och styrelser inom framförallt infrastruktur, fastigheter och innovation.

Inom Polar Structure kommer Mattias arbeta med affärsutveckling där hans fokus kommer ligga på att hitta och utvärdera nya investeringar samt att förädla och hitta synergier i befintliga innehav.

Mattias tillträdde i slutet av februari 2021. 

Tobias Emanuelsson
VD & Grundare 
tobias@polarstructure.se
073 839 18 10

Mattias Söderqvist
Affärsutveckling
mattias@polarstructure.se
073 405 19 19

Polar Structure AB

Polar Structure är ett svenskt infrastrukturbolag som grundades 2019. Polar Structure verkar som en plattform där man utvecklar och förvaltar hållbar infrastruktur. Bolaget har ett antal verksamhetsbolag inom bland annat nätutbyggnad för IoT, servicedepåer inom järnvägen och energisektorn. Investeringsfilosofin bygger på en tydlig ESG profil där innovation, samverkan, engagemang och långsiktighet är centralt. Polar Structures samarbetspartners är såväl privata som statliga och kommunala bolag. Under hösten 2020 etablerar Polar Structure en stiftelse vars syfte är att ge tillbaka till samhället.

www.polarstructure.se    

Prenumerera

Media

Media