Polar Structure investerar i Save-by-Solar och startar samtidigt ett bolag med fokus på PPA och effektbalansering

Report this content

Polar Structure har idag investerat i solcellsföretaget Save-by-Solar och i samband med detta startat ett gemensamägt bolag med syfte att tillsammans bygga storskaliga PPA-parker (Power Purchase Agreement) på både mark och tak. PPA är ett elavtal som ingås mellan en elproducent och en elkonsument, ofta på långa tidshorisonter och med förutbestämda pris- och kapacitetsnivåer, som skapar ekonomiskt stabilitet för båda parter.

”Jag ser investeringen i Save-by-Solar som ännu ett steg i att bygga en plattform av bolag som tillsammans bidrar till en mer hållbar framtid. Solceller skapar tillsammans med batterilagring (Enequi) och sensorer (Netmore) möjligheter att förutom grön el även avlasta vårt ansträngda elnät. I Sverige likt övriga världen ökar ständigt efterfrågan på grön energi i kombination med mätbarhet och möjligheten att balansera elnäten. Genom investeringen kommer vi påbörja byggandet av Polar Energy” säger Tobias Emanuelsson, VD på Polar Structure

Save-by-Solar är ett svenskt solcellsbolag med fokus på kommersiella fastighetsägare som på kort tid etablerat sig med kunder så som Klövern, Hemsö, Wihlborgs och ICA Fastigheter med flera. Bolaget har även lagt grunden för en skalbar mjukvaruaffär med sin egenutvecklade monitoreringsmjukvara ”PowerAdmin”. Investeringen är en viktig del i Polar Structures ambition att bygga en plattform av bolag som tillsammans skapar nya hållbara helhetslösningar. ”Vi har i stort samma förutsättningar som Tyskland, vad gäller möjligheten att skapa el av sol, där man idag ligger på över 10% solel av total elproduktion. I Sverige är den i jämförelse endast ca 0,6%. Vi ser därmed potentialen för storskaliga solcellslösningarna som en helt självklar del i framtidens energimix. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att få jobba tillsammans med Save-by-Solar där deras förmåga att skapa relationer med etablerade bolag var en avgörande faktor för oss” säger Tobias Emanuelsson.

Polar Structure leder Save-by-Solars nyemission och investerar 22 msek i bolaget. För att accelerera Save-by-Solars tillväxt har bolagen även tecknat ett konvertibelt lån om 30 msek som kan konverteras till aktier i Save-by-Solar inom 2 år. Polar Structure tillskjuter dessutom det gemensamägda JV-bolaget en kreditfacilitet om 150 msek för möjliggörandet av en snabb uppbyggnad av ett nät av PPA-system.

”Vi ser hur fler och fler får upp ögonen för PPA i marknaden. Utöver att konkret bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energi har den senaste tidens volatilitet i elpriserna även gjort det till ett rationellt affärsbeslut. Med el på PPA kan man budgetera på ett helt annat sätt och vi står med Polar Structure som strategisk investerare redo att möta marknadens efterfrågan. Vi ser mycket fram emot vårt kommande samarbete” säger Linus Baihofer Werner, VD på Save by Solar

Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure
Tel: +46 738 391 810

tobias@polarstructure.se

Linus Baihofer Werner, vd Save-by-Solar
Tel: +46 735 118 946

linus.werner@saveby.solar

Polar Structure AB

Polar Structure är ett svenskt infrastrukturbolag som grundades 2019. Polar Structure verkar som en plattform där man utvecklar och förvaltar hållbar infrastruktur. Bolaget har ett antal verksamhetsbolag inom bland annat nätutbyggnad för IoT, servicedepåer inom järnvägen och energisektorn. Investeringsfilosofin bygger på en tydlig ESG profil där innovation, samverkan, engagemang och långsiktighet är centralt. Polar Structures samarbetspartners är såväl privata som statliga och kommunala bolag. Under hösten 2020 etablerar Polar Structure en stiftelse vars syfte är att ge tillbaka till samhället.

www.polarstructure.se

Prenumerera