Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i PolarCool AB (publ)

Report this content

Styrelsen i PolarCool AB har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara onsdagen den 8 maj 2019. Sammanläggning av aktier 1:16 innebär att sexton (16) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.

Ordinarie bolagsstämman i PolarCool beslutade den 19 mars 2019 om sammanläggning av aktier 1:16, innebärande att sexton (16) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket och PolarCools styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara onsdagen den 8 maj 2019.

• Sista dagen för handel i PolarCools aktie innan sammanläggningen är måndagen den 6 maj 2019

• Första dag för handel i PolarCools aktie efter sammanläggning är tisdagen den 7 maj 2019, vilket innebär att aktiekursen från och med den 7 maj 2019 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen

• Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer PolarCools aktie att byta ISIN-kod. Från och med tisdagen den 7 maj 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0012570422.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 43 038 592 till 2 689 912 aktier med ett kvotvärde om 0,22 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 8 maj 2019. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med sexton kommer att avrundas uppåt utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren. 

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar