Delårsrapport för perioden 2019.01.01 – 2019.03.31

Report this content

Resultat i korthet 

Nyckeltal (tkr) 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.03.31 2018.03.31 2018.12.31
Nettoomsättning 0 0 0
Summa rörelseintäkter 0 0 7
Resultat efter finansiella poster -1 258 -33 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -18 0 -70
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 5 026 82 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,03 -0,66 -0,17


Väsentliga händelser under första kvartalet
 

  •  PolarCool påbörjar etablering i Schweiz med fokus på ishockey, där bolaget presenterat PolarCap® System för ett antal lag i den högsta ligan i landet.
  •  Professor emeritus Yelverton Tegner, som forskat kring hjärnskakningar sedan 1970-talet, går in som Scientific Advisor i PolarCool.
  •  Professor Niklas Marklund, ledande forskare inom forskningsfältet traumatiska hjärnskador, går in som Scientific Advisor i PolarCool.
  •  PolarCool startar utvärdering av kylning som behandlingsmetod för postkommotionellt syndrom.
  •  Bolaget erhåller order från Skellefteå AIK avseende 1 PolarCap® System.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång 

  •  PolarCool presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System.
  •  Samarbete med Modo Hockey i HockeyAllsvenskan avseende utvärdering av PolarCap® System.
  •  PolarCool erhåller genombrottsorder från Svenska Hockeyligan (SHL) avseende 28 st PolarCap® System, med leverans under tredje kvartalet 2019.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar