Delårsrapport för perioden 2019.07.01 – 2019.09.30

Report this content

Resultat i korthet 

Nyckeltal (tkr) 2019.07.01- 2018.07.01- 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.09.30 2018.09.30 2019.09.30 2018.09.30 2018.12.31
Nettoomsättning 97 0 97 0 0
Summa rörelseintäkter 460 6 820 6 7
Resultat efter finansiella poster -1 362 -703 -4 143 -934 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -56 0 -98 0 -70
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 1 873 242 1 873 242 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,51 -1,02 -1,54 -1,35 -2,77

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

  •  PolarCool presenterar förbättrade resultat från pilotstudien med SHL och HockeyAllsvenskan till fördel för behandling med PolarCap® System. 
  •  Bolaget har levererat ut 2st vardera PolarCap® System till lagen i SHL, sammantaget 28 enheter, som nu använder dem såväl under matcher som träning. 
  •  PolarCool inleder samarbete med ThorenGruppen. 
  •  Matz Johansson anställs som ny VD i PolarCool. 
  •  PolarCool tecknar samarbetsavtal med ABCDx SA för diagnostikverktyget TBICheck™ på den nordiska marknaden. 
  •  PolarCool presenterar rapport från studien inom amerikansk fotboll. 

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar