Delårsrapport för perioden 2023.04.01 – 2023.06.30

Report this content

PolarCool AB (publ) publicerar delårsrapporten för andra kvartalet. Hela rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.polarcool.se). Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten.

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 

PolarCool färdigställer stage 1 i MDR-process – inleder slutfasen

PolarCool har framgångsrikt genomfört den planerade Stage 1 Auditen tillsammans med Intertek och erhållit godkännande för den avslutande revisionen, Stage 2 Audit, som är planerad att genomföras i mitten av juni 2023.

 

PolarCool stärker närvaron i Storbritannien med senior säljagent

PolarCool har utsett den erfarna försäljningskonsulten Paul Boanas att ansvara för och strategiskt rådgiva på den brittiska marknaden.

 

PolarCool genomför återbetalning av konvertibellån samt räntebetalning för konvertibellån

Bolaget har genom beslut från styrelsen genomfört återbetalning av konvertibellånet till Redhe Financial Communications AB, Söder Holding AB, Exsultat AB, Wobbler Invest AB, Torsten Hansson och Bjørn Bratlie AS.

 

Framsteg för PolarCool i MDR-process – avslutande revision genomförd

Bolaget har framgångsrikt genomfört den avslutande revisionen, stage 2 auditen tillsammans med Intertek. Tidplanen för Bolagets certifieringsprocess står fast med ett förväntat godkännande under hösten 2023.

 

PolarCool växer inom schweizisk ishockey – HC Lugano tecknar avtal

PolarCool har tecknat ett tvåårigt kommersiellt avtal med den schweiziska ishockeygiganten HC Lugano och fortsätter framgångsrikt etableringen inom europeisk toppishockey.

 

 

Finansiell översikt och nyckeltal

 

 

 

 

VD Erik Andersson kommenterar kvartalet

 

PolarCool är nu i en mycket spännande period. Vi har uppnått den mest intressanta positionen hittills ur ett försäljningsperspektiv. Inför säsongen 2023/24 pågår nu ett stort antal dialoger med olika intressenter på alla nivåer inom den internationella idrottsvärlden.

 

Jag är glad över den respons vi får från olika idrottsaktörer i både Europa och Sverige, och nu även i Australien. Vi träffar såväl tunga beslutsfattare i viktiga ligor och internationella idrottsorganisationer samtidigt som stora klubbar på allra högsta nivå och mindre klubbar på lägre nivåer också visar stort intresse för att lösa hjärnskakningsproblematiken inom idrotten.

 

Konkreta framgångar

Under kvartalet har vi också fortsatt att uppnå konkreta internationella framgångar inom både rugby och ishockey i form av avtal med bland annat brittiska rugbyjätten Bristol Bears och schweiziska hockeygiganten HC Lugano.

 

Samtidigt ser jag att beslutsprocesserna är längre än vad vi tidigare bedömt, vilket riskerar att förskjuta tidpunkten för när vi når vår kommunicerade milstolpe om 100–150 system på plats. De närmaste två månaderna kommer att vara avgörande för att kunna bedöma var vi landar 2023.

 

En utmanande ekonomisk situation

Med det i beaktande går det inte att blunda för att vi befinner oss i en utmanade ekonomisk situation med lägre försäljningsintäkter hittills under 2023 än prognostiserat. För att klara vår finansiering har styrelsen därför beslutat om en företrädesemission av units om cirka 11,3 MSEK för att stärka vår finansiella ställning. Den inledande emissionen av aktier om 5 MSEK är garanterad till 60 procent. Den möjliggör den fortsatta satsningen på den europeiska marknaden men också det fortsatta arbetet med att erhålla marknadsgodkännande primärt i USA, Australien och Nya Zeeland. En del av emissionslikviden kommer också att användas för att betala av den eventuellt kvarvarande skuld av det kortsiktiga brygglånet som vi ingått med våra garanter i emissionen.

 

Framsteg inom professionell rugby – nya avtal och dialoger

Bolaget har på senare tid fokuserat på att stärka närvaron inom professionell rugby vilket resulterat i ett antal strategiska avtal med professionella rugbyklubbar både i Storbritannien och Frankrike. Under perioden tecknade vi även avtal med den internationella giganten Australia Rugby, där herrarnas rugby-landslag nu kommer att inkludera PolarCap® under kommande Rugby-VM i Frankrike hösten 2023. Som Bolag ser vi detta som ett viktigt genombrott där behandlingsmetoden i och med avtalet får exponering både på det stundande världsmästerskapet, men även gentemot den stora australiensiska marknaden.

Den 23 augusti deltog vi på ett möte initierat av United Rugby Championships (URC) Chief Medical Officer, Dr Michael Dunlop i Edinburgh. URC är en av de största rugby-ligorna i Europa och består av 16 professionella lag från de fem länderna Irland, Skottland, Wales, Italien och Sydafrika. På agendan stod PolarCap® och en bredare implementering i URC redan till denna säsong. Deltog på mötet gjorde förutom företrädare för URC även en rad framstående forskare inom området, medicinska beslutsfattare från World Rugby samt professor Niklas Marklund, som var den ansvariga forskaren i den 5 åriga studien med PolarCap® inom svensk ishockey. Förutom introduktionen av PolarCap® i URC, diskuterades en potentiell uppföljningsstudie inom rugby som komplement till den stora studie som genomförts inom ishockey. Samtliga parter visade ett stort intresse för detta och för vår behandlingsmetod. En sådan studie ser vi som ett nödvändigt steg för att nå vårt långsiktiga mål, att erhålla bred acceptans inom världsrugbyn. Med ett positivt utfall likt det i hockeystudien ser vi det som fullt rimligt, samtidigt som det med stor sannolikhet skulle motivera andra sporter att ta efter.

 

Ytterligare avtal inom europeisk topp-hockey

Under det andra kvartalet tecknade Bolaget ytterligare strategiska avtal inom europeisk hockey med den schweiziska ishockeyjätten HC Lugano och danska topplaget Rungsted Seier Capital för användning av PolarCap® System. Avtalen är viktiga för Bolagets fortsatta etablering på dessa två marknader där vi nu ser framför oss att fler lag ska följa efter.

 

MDR-certifieringsprocessen i slutskedet

Certifieringen av vårt eget kvalitetssystem närmar sig slutskedet och Bolaget förväntas ha ett eget certifikat enligt EU:s nya regelverk Medical Device Regulation (MDR) på plats under hösten. Det innebär att vi kan avsluta samarbetet med BrainCool inom detta område. Den andra avslutande revisionen av Intertek som är en så kallad Notified Body (NB), genomfördes under perioden med positiv respons. Det är en oerhörd framgång för PolarCool och de positiva konsekvenserna blir flera. Vid sidan av att vi gör stora kostnadsbesparingar med ett eget kvalitetssystem får vi även möjlighet att uppnå ett snabbare godkännande av PolarCap® System på den australiensiska och nya zeeländska marknaden. Vi prioriterar nu att slutföra de sista åtgärderna som behövs för att erhålla certifikatet, vilket kommer att ta betydande resurser i anspråk fram till det förväntade godkännandet under Q3.

 

Sammanfattningsvis, försäljningen under augusti och september kommer vara avgörande månader för att kunna nå vår målsättning om antal sålda system för 2023. Men vi har en stark pipeline; förutom dialogen med United Rugby Championship och planerade uppföljningsmöten med finska hockeyligan Liiga och Danmarks motsvarighet Metal Ligaen, befinner vi oss i ett betydande antal kunddialoger.

 

Kort och gott, vi står inför en intensiv och viktig period för PolarCool inför slutet av 2023.

 

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)  
+46 - 738 60 57 00     
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

 

Denna information är sådan information som PolarCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023 kl. 12.00 CET.

 

Hela kvartalsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.polarcool.se) och som bilaga i detta pressmeddelande.

 

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera