Dr Mohammad Fazel går med i PolarCools Advisory Network

PolarCool AB (publ) gör ytterligare en värdefull rekrytering när Dr Fazel Mohammad går med i bolagets rådgivande nätverk (Advisory Network). Dr Fazel är en ledande forskare inom hypotermi och hans erfarenheter kommer bidra till att PolarCools kliniska och vetenskapliga verksamhet förstärks. Vid sidan av bolagets vetenskapliga rådgivare, professor emeritus Yelverton Tegner och professor Niklas Marklund, utgör Advisory Network en viktig kunskapskälla för PolarCool. PolarCools ambition är att utbyta erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter.  

Dr Fazels erfarenhet från akademin och industrin varierar från forskning inom biomedicinsk teknik till translationell diagnostik samt hypo- och hypertermi behandlingstillämpningar i värme- och temperaturrelaterade processer i levande vävnader och hur de kan tillämpas vid utformningen av terapeutiska anordningar. Dr Fazel tog doktorsexamen i medicinsk biofysik från Western University, Kanada. Hans publikationer inkluderar konferenspapper (40), tidskriftsartiklar (16) och amerikanska patentansökningar (2).

Under och efter doktorandstudierna har han fått flera internationella och kanadensiska utmärkelser från National Science and Engineering Research Council of Canada (NSERC), John P. Robarts Award för Innovativ Medicinsk Forskning och HAYASHI-utmärkelse för den bästa forskningen inom terapeutisk och temperaturhantering. Hans doktorand- och postdoktorala forskning berörde utvecklingen av en innovativ metod för selektiv hjärnkylning som kan användas till patienter som drabbats av hjärntrauma.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Dr Fazels kunskap inom hypotermi är oerhört värdefullt för PolarCool och hans passion för ämnesområdet hjärnkylning utgör en viktig källa för kunskap och utveckling inom bolaget. Det är med glädje och stolthet vi välkomnar Dr Fazel till PolarCool.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar