Fördelning av anskaffningskostnad för BrainCool-aktier med anledning av utdelning av aktier i PolarCool AB (publ)

Skatteverket har beslutat att av anskaffningskostnaden för aktier i BrainCool AB (publ) bör 84 procent hänföras till dessa aktier och 16 procent till erhållna aktier i PolarCool AB (publ).

Se nedan länk till Skatteverkets Allmänna råd, SKV A 2019:6 samt Skatteverkets meddelanden SKV M2019:9.

https://www4.skatteverket.se/download/18.310431fa168397119551671d/1552916413864/SKV%20A%202019_6.pdf

https://www4.skatteverket.se/download/18.310431fa16839711955166aa/1552903900580/SKV%20M%202019_9.pdf

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar