Friskvårdspoolen och PolarCool AB (publ) inleder samarbete för utvärdering av kylning med PolarCap® System

Friskvårdspoolen Niklas Borgenäs AB, med kliniker i Spånga och Arboga, inleder samarbete med PolarCool för att utvärdera kylning med PolarCap® System i rehabiliteringssyfte. Friskvårdspoolen kommer under en period om 2 månader testa PolarCap® System bland patienter som lider av postkommotionella besvär.

PolarCool betraktar samarbetet som ett viktig steg i ambitionen att etablera PolarCap® System inom bolagets nya affärsområde, Rehab. Bolagets huvudfokus utgörs dock alltjämt utav verksamheten inom idrottsmedicin där PolarCap® System tillämpas i den akuta fasen direkt efter hjärnskakning eller vid upprepat våld mot huvudet.

Friskvårdspoolen, Niklas Borgenäs, kommenterar;

-        Jag och min kollega Jani Talvaloja ser verkligen fram emot att börja jobba med PolarCap® System. Då vi ständigt försöker utveckla oss för att kunna hjälpa våra patienter på bästa vis så kommer kylning som behandling för whiplashskador och postkommotionella besvär medföra att dem patienterna kommer kunna återhämta sig snabbare.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar:

-        Friskvårdspoolen har uttryckt tydligt stöd åt behandlingsmetoden och vill därför utvärdera selektiv, kontrollerad och temperaturreglerad kylning med PolarCap® System. Kliniken har redan behandlat ett antal idrottare och överlag erhållit positiv respons. Vi ser fram emot samarbetet med Friskvårdspoolen och den fortsatta etableringen inom affärsområde Rehab. Jag gör bedömningen att det nya affärsområdet har god potential för kommersialisering.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar