• news.cision.com/
  • PolarCool/
  • Iman Ziai, i PolarCool AB (publ) styrelse, valde att frånträda sitt uppdrag i styrelsen den 13 januari.

Iman Ziai, i PolarCool AB (publ) styrelse, valde att frånträda sitt uppdrag i styrelsen den 13 januari.

Report this content

Iman Ziai, CFO på PolarCool AB (publ), har meddelat att han har frånträtt sitt uppdrag i styrelsen. PolarCool identifierar nu potentiella kandidater till den vakanta platsen. Förslag kommer att meddelas inom snar framtid för att möjliggöra för bolagstämman välja in den kandidat stämma beslutar.  

r mer information

Christian Strand - tf VD                                        
+46 - 727 00 94 54                                                                              
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar