Nya positiva kliniska data med PolarCap® System

Report this content

Nyligen inkomna fall (29st) av dokumenterade hjärnskakningar från innevarande SHL-säsong har nu analyserats och lagts till de tidigare. Resultatet från de sammanlagt 110 fallen redovisas i ett Abstract som Prof Em Yelverton Tegner skickat in till Consensus Conference on Concussion in Sport i Paris. Se bilaga. Resultaten visar en tydlig skillnad i två viktiga avseenden:

- Mediantiden för Return To Play är 31% kortare hos spelare som behandlats med PolarCap® System (9 dagar) jämfört med kontrollgrupp (13 dagar). Skillnaden är signifikant (p<0.001)

- Signifikant lägre långtidsfrånvaro i gruppen av kylda spelare. Andelen spelare med lång frånvaro (3 veckor eller mer) är i den kylda gruppen 6% medan motsvarande siffra i kontrollgruppen är 29%. Skillnad är statistiskt signifikant (p<0.01).

Samtidigt har de initiala kliniska data från SHL och HockeyAllsvenskan, gällande dokumenterade hjärnskakningar från säsongerna 2017-2019, nu sammanställts i en vetenskaplig artikel som sänts in för publikation. Prof Niklas Marklund och Prof Em Yelverton Tegner är två av författarna som bedömt de positiva resultaten med kylning med PolarCap® System som intressanta att dela med den medicinska professionen.

PolarCool:s Christian Strand kommenterar;

  • Vi konstaterar att de kliniska data vi nu har tydligt visar de gynnsamma effekterna av PolarCap® System. Det är speciellt intressant att de nya data stärkt den positiva effekt vi tidgare sett gällande minskad långtidsfrånvaro (> 3v). Vi har nu en vetenskaplig plattform att stå på i vårt fortsatta arbete med att etablera PolarCap® System inom hockeyn och andra sporter. Målgruppen växer i takt med att behoven av vård vid hjärnskakningar växt fram inom handboll och fotboll och kan i Europa räknas till tusentals lag.
 

Denna information är insiderinformation som PolarCool AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-04-20.

För mer information

Christian Strand – (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar