Påbörjar etablering i Schweiz

PolarCool AB (publ) har under föregående vecka träffat ett antal schweiziska ishockeyklubbar i landets högstaliga för att presentera PolarCap® System. På dessa besök har medicinsk personal och spelare fått testa och preliminärt utvärdera utrustningen. Mottagandet har varit positivt och avsikten är att klubbarna ska börja använda produkten under innevarande säsong. Den schweiziska högstaligan, National League, har uppemot 100 hjärnskakningar om året och behovet är stort av utrustning för att mildra dess konsekvenser. Intresset låg även i att kunna nyttja PolarCap® System i fall av repetitiva slag som även tydligt visat sig ha medicinska konsekvenser.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar