PolarCool AB (publ) årsredovisning 2018

PolarCool AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 

Flerårsöversikt (KSEK) 

                                                                                       2018              2017

Nettoomsättning                                                                  0                   0

Resultat efter finansiella poster                                   -2 202               -24    

Balansomslutning                                                        13 933           4 031

Antal anställda                                                                      3                  0

Soliditet (%)                                                                       92                0,6

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Taggar:

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar