PolarCool AB (publ) förstärker organisationen

PolarCool har förstärkt organisationen med en Quality Assurance Manager samt en Account Manager.

Som Quality Assurance Manager (QA) tillträder Johan Ralf med 15 års erfarenhet inom medicinteknisk utrustning och läkemedelstillverkning, senast från Baxter. Johan har hög kompetens inom kvalitetsledningsarbete utifrån aspekterna Quality Assurance, Quality Control (QC), Corrective and Preventive Action (CAPA) och Good Documentation Practice (GDP). PolarCools måsättning är att etablera ett eget Quality Management System (QMS), erhålla ISO certifiering, samt erhålla EC certifikat för att framgent ha möjligheten att bredda produktportföljen i eget regi.

Eric Rennermalm tillträder den nordiska direktförsäljningsstyrkan i rollen som Account Manager Syd, med ansvar för södra Sverige och Danmark. Eric har god erfarenhet från försäljning till konsument samt en passion för behandlingsområdet som PolarCool är verksam inom. Eric blir del av säljstyrkan i Norden som genom direktförsäljning ska etablera en bred bas med installerade PolarCap® System.

Sedan tidigare är Erik Andersson, före detta professionell ishockeyspelare med erfarenhet från bland andra Skellefteå AIK och Malmö Redhawks, verksam som affärsområdesansvarig för ishockey med parallellt ansvar som Account Manager Nord.

Inom närmaste halvåret ämnar PolarCool förstärka säljorganisationen med dels en affärsomårdesansvarig för kampsport och dels en Account Manager med ansvar för mellersta Sverige och Stockholm.

PolarCools VD, Iman Ziai, kommenterar;

-Bolaget har tidigare kommunicerat att försäljningen ska initieras under andra halvåret 2019. Vi förbereder nu organisationen för att uppnå dels detta mål och dels vår övergripande säljplan för de närmaste 3 åren. För att uppnå vår vision- att PolarCap® System ska tillämpas som standardbehandling vid hjärntrauma inom idrott och fritidsaktiviteter- etablerar vi en sälj- och marknadsorganisationen som kan ta oss till mål, samt en intern stödorganisation som hanterar bland annat regulatoriska aspekter.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar