PolarCool AB (publ) inleder samarbete med boxningsklubben BK Dalen

PolarCool AB (publ) har inlett ett samarbete med boxningsklubben BK Dalen i Stockholm. Som en del i samarbetet ska klubbens seniorboxare använda PolarCap® System för att utvärdera behandlingseffekten i samband med träningspass eller match. Systemet kommer finnas tillgängligt för klubbens medlemmar under en 3-månaders period initialt. BK Dalen är PolarCools första satsning inom affärsområde Kampsport, vilken utgör en av fem primära målgrupper som bolaget bearbetar.    

BK Dalens ordförande Simon vis Jamegar kommenterar;  

-          BK Dalen är positiva till produkten och samarbetet med PolarCool då klubben ser allvarligt på problematiken kring hjärnskador. Vi vill ligga i framkant av den forskning som sker i området. Med detta samarbete blir BK Dalen en del av en globalt ledande satsning för att hitta en lösning på ett utbrett och allvarligt problem. Vi ser en bra möjlighet att börja använda PolarCap® System inför, och i samband med, Svenska mästerskapen (SM) i boxning 14-16 december i Stockholm där BK Dalen kommer ha 2 deltagande boxare i seniorklassen.  

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;  

-          Det är med glädje och spänning som vi kan offentliggöra detta samarbete då den utgör ett viktigt steg i processen att etablera PolarCap® System inom kampsporten. Boxning och övrig kampsport är särskilt intressant för PolarCool eftersom upprepade slag mot huvudet är vanligt förekommande inom dessa idrottsgrenar. PolarCap® System är ett viktigt verktyg för att lindra de skador som dessa idrottare kan drabbas av. 

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar