PolarCool AB (publ) justerar datum för Q4-rapport

Report this content

Datumet för offentliggörande av rapporten för det 4e kvartalet 2020 är justerat till den 26e februari 2021, som ersätter det tidigare kommunicerade datumet 21 februari 2021.

r mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.