• news.cision.com/
  • PolarCool/
  • PolarCool AB (publ) presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System

PolarCool AB (publ) presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System

Report this content

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner.

Den kliniska studien med PolarCap® System som behandlingsmetod vid hjärnskakningar inom ishockey, har nu analyserats i samarbete med Matematiska Institutionen för statistik vid Umeå Universitet och bolagets vetenskapliga rådgivare, professor emeritus Yelverton Tegner samt professor Niklas Marklund.

Totalt har 52 fall hittills rapporterats i studien, och resultaten, vilka är statistiskt signifikanta, visar att kylda spelare återgår i spel 33 % snabbare än spelare som inte har erhållit behandling.

-          De intressanta studieresultaten kommer mynna ut i en vetenskaplig publikation från Lunds Universitet. Vi kommer även presentera resultaten för respektive organisation inom ishockeyn under våren, meddelar VD Iman Ziai.

Studien har bedrivits under tre säsonger, i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden.

Totalt har 12 lag medverkat i studien; interventionsgruppen har använt PolarCap® System och kontrollgruppen har utgjorts av spelare som inte fått behandling.

Syftet med den kliniska studien har varit att mäta symptomfrihet, för att följaktligen undersöka hur snabbt spelaren tar sig igenom den obligatoriska ”hjärntrappan” fram till återgång till spel. Hjärntrappan är en rehabiliteringsprocess med gradvis ökat aktivitet som varar i minst 6 dagar, där sista steget innebär fullt deltagande i träning eller match (så kallad Return To Play).

Mediantiden för återgång till spel för de kylda spelarna var 7 dagar och för de som inte kylts 10,5 dagar. Resultaten är statistiskt säkerställda (p=0,038).

Dessutom var fler spelare i kontrollgruppen (3 av 16; 19 %) borta från spel längre än 3 veckor jämfört med den kylda interventionsgruppen (2 av 25; 8%). Underlaget här är dock litet och resultaten kan därför inte säkerställas statistiskt.

Resultaten indikerar att tidigt insatt kylbehandling är en lovande behandlingsmetod som kan förkorta tiden till återgång till spel efter hjärnskakningar inom ishockey.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar