PolarCool AB (publ) sluter avtal med Svenska Hockeyligan AB (”SHL”)

Report this content

PolarCool AB erhåller order av Svenska Hockeyligan AB (SHL) och sluter avtal att samtliga 14 SHL-lag hyr två PolarCap® System var, totalt 28 st. Ordervärdet är 1 MSEK. Syftet är att etablera en standardiserad behandlingsmetod för att reducera skadorna vid hjärnskakningar och smällar mot huvudet. Löpande uppföljning kommer att äga rum och resultaten kommer även fortsättningsvis att systematiskt dokumenteras, med fokus på att mäta symptomutveckling.

Under de två senaste säsongerna har 12 lag i SHL och HockeyAllsvenskan medverkat i en klinisk studie med PolarCap®, som visar att kylbehandlade spelare har återkommit i spel 33 % snabbare än spelare som inte fått behandling, en statistiskt signifikant effekt. PolarCap® tillämpas i direkt anslutning till misstänkt eller diagnostiserad hjärnskakning.

Ordern från SHL innefattar uthyrning av 28 st PolarCap® System under 24 månader. Varje lag kommer att ha tillgång till två system för att kunna behandla spelare i både hemma- och bortalag. Utöver kylsystemet ingår ett startpaket med förbrukningsartiklar i form av kylmössor, isolering och kylmedium. Förbrukningsartiklarna beräknas generera ytterligare intäkter för PolarCool under avtalsperioden.  

PolarCool har under det andra halvåret 2018 och inledningen av 2019, haft ett nära samarbete med klubbarna i SHL för att utbilda spelare, ledare och övriga i organisationen om fördelarna med PolarCap® System för att minska och lindra hjärnskadorna inom ishockeyn. En standardiserad och homogen tillämpning av metoden skapar goda premisser för att optimera resultaten av kylbehandlingen.

Svenska Hockeyligans Sportchef Johan Hemlin kommenterar;

-          Från SHLs sida ser vi fram emot en fortsatt studie av kylning som behandlingsmetod för hjärnskakningar som en del i vårt arbete för att förbättra spelarnas säkerhet i SHL.

Svensk Ishockeys Centralorganisations (SICO) generalsekreterare Erik Zachrisson kommentererar;

-          SICO har sedan starten av detta projekt varit nyfikna på denna nya behandlingsmetod för hjärnskakningar som sannolikt kan minska symptom och ha positiva effekter vid rehabilitering för våra medlemmar. Med den evidens som nu tillkommit känns det därför väldigt bra att vi tillsammans med SHL tar detta steg som en del i vårt aktiva arbete att förbättra spelarnas säkerhet i SHL, som blir en pusselbit vid rehabilitering, då det viktigaste i arbetet fortfarande är att förbygga så dessa skador inte uppstår. Förhoppningsvis kommer denna fortsatta utvärdering bara bekräfta det som redan framkommit hittills.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Samarbetet med SHL med alla dessa ishockeylag, möjliggör långsiktiga och gedigna utvärderingar av PolarCap® System.

-          Avtalet med SHL och resultaten från den kliniska studien utgör en utmärkt grund för vår fortsatta expansion inom internationell ishockey såväl som inom övriga idrotter. Det finns redan intresse för PolarCap® System bland idrottsorganisationer i utlandet som vi för dialog med. Planen är att implementera och standardisera kylbehandling med PolarCap® i alla idrotts- och fritidsverksamheter där hjärnskador kan uppstå. Följaktligen är avtalet med SHL ett stort steg framåt.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar