• news.cision.com/
  • PolarCool/
  • PolarCool AB (publ) tecknar samarbetsavtal med ABCDx för diagnostikverktyget TBICheck™ på den nordiska marknaden

PolarCool AB (publ) tecknar samarbetsavtal med ABCDx för diagnostikverktyget TBICheck™ på den nordiska marknaden

Report this content

PolarCool AB har ingått ett samarbetsavtal med det schweiziska bolaget ABCDx SA avseende utvärdering och potentiellt försäljningi Norden av produkten TBICheck™, en portabel anordning för detektering av mild traumatisk hjärnskada. Samarbetsavtalet medför möjligheten för PolarCool att erhålla ett exklusivt distributionsavtal avseende försäljning av TBICheck™ på den nordiska idrottsmarknaden samt ett icke-exklusivt distributionsavtal på den nordiska sjukvårdsmarknaden. PolarCool kan därmed bredda produktportföljen med ett unikt erbjudande som har god potential inom idrottsmedicin och som även sträcker sig till sjukvårdsmarknaden.

Utvärderingen bedöms inte kosta PolarCool mer än nyttjande av befintliga resurser.

TBICheck™ är ett nytt diagnostikverktyg som via finger blodprov mäter mängden av en panel av biomarkörer i blodet. Inom 15 minuter efter att man tagit ett blodprov ger TBICheck™ ett diagnostiskt resultat med hög precision och kan ge utslag om risken för inträffad hjärnskada.

Användningsområden för TBICheck™ innefattar idrottsmedicin, militären, akutmottagningar, pediatrisk vård, ambulansvård och vårdhem.

Inom sjukvården kan TBICheck™ innebära en stor kostnadsbesparing då ett stort antal CT-undersökningar kan undvikas. Sedan tidigare är biomarkören S100B en etablerad vägvisare för handläggning av lätta och medelsvåra skallskador (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B)

Enligt studier som ABCDx refererar till har kombinationen H-FABP och GFAP visat sig vara effektivare än den etablerade markören S100B.

TBICheck™ kan potentiellt användas inom idrotten då den medicinskt ansvarige är osäker på om en hjärnskakning har förelegat, som ett komplement till klinisk diagnostik och för att värdera om en spelare behöver börja använda hjärntrappan eller inte.

Inom det militära, där skador kan ske långt ifrån sjukvården, kan produkten tillämpas för att värdera om en skadad individ behöver uppsöka sjukvård eller inte.

Inom ramen för samarbetet kommer PolarCool och ABCDx utvärdera marknadspotentialen inom sjukvård- och idrottsmarknaden och utveckla en affärsplan som ligger till grund för ett exklusivt distributionsavtal för den nordiska idrottsmarknaden. Genom att utöka produktportföljen med ett diagnostikverktyg kan PolarCool presentera ett unikt kunderbjudande som omfattas av såväl diagnostik som behandling av hjärnskador. PolarCool och ABCDx kommer i nästa skede att utvärdera TBICheck™ hos ett antal slutanvändare inom sjukvård- och idrottsmarknaden.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-        Samarbetsavtalet med ABCDx avseende produkten TBICheck™ medför en stor potential för tillväxt och utgör således en viktig milstolpe i PolarCools korta historia. PolarCool har fått denna möjlighet utifrån bolagets intressanta marknadssituation med genombrott i form av studieresultat samt avtal med Svenska Hockeyligan.

PolarCools vetenskapliga rådgivare, professor Niklas Marklund, kommenterar;

-        H-FABP i kombination med GFAP är en lovande biomarkör för att värdera om en hjärnskada förelegat, även om ytterligare studier behövs för att faställa dess nytta. De initiala studierna som hittills publicerats kring biomarkörerna och produkten har utvärderat frågeställningen om denna panel av biomarkörer kan förutsäga förekomst av CT-positiva fynd eller inte, det vill säga att om testet kan användas för att avgöra om en patient behöver göra CT-undersökning eller inte. Ett sådant test skulle välkomnas av sjukvården då CT-undersökningar innebär en kostnad, belastning av befintliga resurser och en exponering av strålning för patienten.

Niklas Marklund kommenterar vidare;

-        I USA har två biomarkörer (GFAP och UCH-L1) registrerats som biomarkörer för att värdera om hjärnskada föreligger och för att värdera om CT-undersökning är indicerad eller inte, och i Norden används S100B i värdering av lättare skallskador på många akutmottagningar. I de aktuella studierna som ABCDx refererar till framkommer att kombinationen av H-FABP och GFAP troligen är ännu bättre än den enskilde biomarkören, vilket ytterligare kan skärpa diagnostiken av skallskador och kanske även hjärnskakningar inom idrotten.

ABCDx VD professor Jean-Charles Sanches kommenterar; 

-        Vi är mycket glada över att inleda detta samarbete med PolarCool och professor Marklund för att komma in på sportmarknaden i Norden. Vårt mål är att utvärdera och bekräfta prestandan hos de utvalda panelerna med biomarkörer för upptäckt av mild traumatisk hjärnskada (mTBI) inom idrotten. Förmågan att upptäcka mTBI är idag tyvärr mycket begränsad inom idrott, vilket leder till många komplikationer. TBICheck™ teknologin är definitivt ett sätt att dels svara på detta ouppfyllda behov som redan lyfts fram av många nationella idrottsförbund, dels öka allmänhetens medvetenhet. 


r mer information

Iman Ziai – VD PolarCool                       Prof. Jean-Charles Sanchez – VD ABCDx
+46 - 733 -99 23 17                                 +41 22 545 12 89                      
E-mail: iman.ziai@polarcool.se               Email: jean-charles.sanchez@abcdx.ch

Om PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om ABCDx

ABCDx (Advanced Brain Companion Diagnostics) är ett spin-off företag från universitetet i Genève och Vall d'Hebron Institute of Research i Barcelona som upptäcker och utvecklar diagnostiska verktyg med målsättningen att omvandla vården för patienter med hjärnskador. ABCDx produkter hjälper sjukvårdspersonal i processen för gallring, diagnos och behandling av patienter som drabbats av potentiell hjärnskada som stroke och trauma.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar