PolarCool AB (publ) tidigarelägger delårsrapport

Report this content

PolarCool tidigarelägger publicering av delårsrapport för perioden januari - september 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 23 oktober 2019. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 25 oktober 2019. 

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar