• news.cision.com/
  • PolarCool/
  • PolarCool AB (publ): tillkommande data från pilotstudien med SHL och HockeyAllsvenskan visar på ytterligare förbättrade resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System

PolarCool AB (publ): tillkommande data från pilotstudien med SHL och HockeyAllsvenskan visar på ytterligare förbättrade resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System

Report this content

PolarCool har i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden. Totalt har 12 lag medverkat i studien; interventionsgruppen har använt PolarCap® System och kontrollgruppen har utgjorts av spelare som inte fått behandling.

Syftet med den kliniska studien har varit att mäta symptomfrihet, för att följaktligen undersöka hur snabbt spelaren tar sig igenom den obligatoriska ”hjärntrappan” fram till återgång till spel. Hjärntrappan är en rehabiliteringsprocess med gradvis ökat aktivitet som varar i minst 6 dagar, där sista steget innebär fullt deltagande i träning eller match (så kallad Return To Play).

I april 2019 publicerade PolarCool resultat från dittills rapporterade fall i pilotstudien. Efter att ytterligare data inkommit från föregående säsong och preliminärt analyserats kan PolarCool idag meddela att det uppdaterade resultatet är så pass signifikant att ansvariga forskare ämnar göra en vetenskaplig publicering. Nyinkommen data stärker ytterligare de preliminära resultaten som visade på signifikanta fördelar med kylning. Resultaten kommer att presenteras i samband med att samtliga tillkommande data från föregående säsong erhållits och analyserats. En vetenskaplig artikel beräknas publiceras under första halvåret 2020.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar