PolarCool AB (publ) utvärderar kylning som behandlingsmetod för postkommitionellt syndrom

PolarCool AB (publ) har inlett en utvärdering inom postkommotionellt syndrom (post-concussion syndrome, PCS) för att mäta effekten av kylning på patienter med långvariga besvär från hjärnskakning eller whiplash. Utvärderingen innebär att personer med dessa besvär genomgår kylning under en period, med målsättning att underlätta rehabilitering.  

Utvärderingen pågår bland annat på PolarCools samarbetsklinik, FysioCenter Avenyn, i Göteborg.  

Ett antal idrottare med långvariga besvär har redan genomgått kylbehandling för att utvärdera effekten på symptomen. PolarCools utvärdering inom PCS initierades i november och hittills visar resultaten positiv progress och god feedback från patienter.  

PolarCools satsning på rehabiliteringsområdet möjliggörs genom ett tillägg till licensavtalet med BrainCool AB (publ). Tillägget innebär att PolarCool får möjlighet att etablera PolarCap® System på ett affärsområde som har potential för stor tillväxt.  

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;  

-          Marknadsunderlaget för rehabilitering är oerhört stort och utgör ett viktigt tillskott till PolarCools försäljningspotential. Vi väntar med spänning på utfallet av utvärderingen men har samtidigt redan erhållit god feedback från de första behandlingarna. Tillägget till licensavtalet med BrainCool bereder vägen för ett nytt affärsområde och innebär att PolarCool kan etablera sig även inom rehabilitering i sjukvården.  

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar