PolarCool AB:s(publ) årsredovisning 2021

Report this content

PolarCool AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen finns publicerad på www.polarcool.se och går att ladda ned från hemsidan samt som bilaga i detta pressmeddelande.

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera