PolarCool AB:s(publ) nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

PolarCools riktade nyemission som offentliggjordes 15 januari 2020 har delregistrerats hos Bolagsverket.

Genom nyemissionen emitterades 166 667 aktier vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 37 092,07 kr. Totalt aktiekapital efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 799 460,403 kr och antalet aktier efter registreringen uppgår till 3 592 236 st.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Spotlight Stock Markets Regelverk.

För mer information

Christian Strand – (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar