Professor Niklas Marklund går in som Scientific Advisor i PolarCool AB (publ)

PolarCool fortsätter stärka bolagets vetenskapliga grund och breddar sitt internationella nätverk genom att anlita professor Niklas Marklund, MD, Ph.D som Scientific Advisor. Rekryteringen ligger i linje med PolarCools strategiska ambition att knyta ledande experter inom idrottsmedicin, neurologi och hjärntrauma som rådgivare till bolagets verksamhet. PolarCools vetenskapliga rådgivare kommer vara viktiga informationskällor för bolaget och rådgivarna kommer rådfrågas om medicinska och vetenskapliga frågeställningar som uppstår i verksamheten.

Niklas Marklund, professor i Neurokirurgi vid Lunds Universitet, och dessförinnan professor och forskare vid Institutionen för neurovetenskap, enheten för Neurokirurgi vid Uppsala Universitet, är en av de ledande forskarna inom forskningsfältet traumatiska hjärnskador och har senaste åren fokuserat allt mer på hjärnskakningsområdet. Professor Marklund är aktuell med studier av hjärnskakning inom svensk elitfotboll samt flertal studier av idrottare med post-komotionellt syndrom. Professor Marklund har publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar och medverkat vid ett flertal studier av biomarkörer vid hjärnskakning.

Niklas Marklund har stor erfarenhet av vetenskapliga studier på idrottare och har under flertal år anlitats som föreläsare både nationellt och internationellt om hjärnskakning inom idrotten.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-        Det är med stor entusiasm som vi välkomnar professor Niklas Marklund som vetenskaplig rådgivare till PolarCool. Med hans expertis och gedigna kunskaper får PolarCool tillgång till viktig kunskap inom bolagets verksamhetsområde och kan därmed kvalietssäkra och vidareutveckla de kliniska och vetenskapliga aspekterna av verksamheten.

Professor Marklunds inträde som vetenskaplig rådgivare innebär att PolarCool nu har tillsatt de två Scientific Advisors som bolagets strategi medför. Sedan tidigare har PolarCool offentliggjort att professor emeritus Yelverton Tegner gått in som Scientific Advisor, således anser bolaget att den vetenskapliga basen för vidareutvecklingen är befäst.

Utöver samarbete med Scientific Advisors har PolarCool etablerat ett så kallat Advisory Network som bistår PolarCool med ytterligare kunskap och erfarenhet samtidigt som nätverket bidrar med att generera snabb respons på användningen av PolarCap® System.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Taggar:

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar