• news.cision.com/
  • PolarCool/
  • Schweiziska klubben HC Davos tecknar kommersiellt avtal för PolarCap® System efter utvärdering

Schweiziska klubben HC Davos tecknar kommersiellt avtal för PolarCap® System efter utvärdering

Report this content

PolarCool AB (publ) har tecknat ett 2-årigt kommersiellt avtal med den schweiziska toppklubben HC Davos. HC Davos har utvärderat PolarCap® System och kommer att använda systemet med stöd av ett schweiziskt försäkringsbolag. PolarCools avtal med HC Davos är utformat som ett hyreskontrakt som löper över två år.

HC Davos har använt PolarCap® System under en utvärderingsperiod med positiva erfarenheter. Tillsammans med de kliniska studieresultaten i SHL-studien har detta legat till grund för klubbens beslut att teckna avtal. Klart minskad frånvaro hos spelare som behandlats med PolarCap® System efter en hjärnskakning, innebär inte bara medicinska fördelar för spelarna utan även positiva hälsoekonomiska effekter.

Avtalet kan bana väg för fler samarbeten med andra klubbar i Schweiz. Sammanlagt finns det tolv lag i den schweiziska ligan National League A (NLA).

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

-Avtalet är ett genombrott på den schweiziska marknaden. Upplägget med HC Davos är intressant då det innebär att parterna ser ett medicinskt och ekonomiskt värde i att använda PolarCap® System för behandlingen av hjärnskakningar.

HC Davos läkare, Dr Walter Kistler kommenterar:

- Vi är mycket glada att med denna terapi effektivt kunna behandla ishockeyspelare, så att de kan återgå till rinken snabbare, och också skydda dem från möjliga långsiktiga konsekvenser.   

Avtalet med HC Davos är ett resultat av PolarCools marknadsstrategi för den schweiziska marknaden. Försäkringsupplägg finns i olika former internationellt är intressant för PolarCool att bearbeta. Att reducera antalet frånvarodagar för idrottare är positivt såväl för idrottarna själva och klubben som för försäkringsbolagen.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021.

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.