• news.cision.com/
  • PolarCool/
  • Styrelsen i PolarCool AB (publ) har sagt upp VD Matz Johansson med omedelbar verkan och tillsatt Christian Strand som tillförordnad VD

Styrelsen i PolarCool AB (publ) har sagt upp VD Matz Johansson med omedelbar verkan och tillsatt Christian Strand som tillförordnad VD

Report this content

Styrelsen i PolarCool AB (publ) har den 23 oktober 2019 sagt upp anställningsavtalet med verkställande direktören Matz Johansson och arbetsbefriat Matz med omedelbar verkan.

Beslutet kommer efter att styrelsen kunnat konstatera att VD och styrelsen har olika syn på hur bolaget ska drivas.

Som tillförordnad VD har styrelsen i PolarCool AB (publ) tillsatt Christian Strand, som kommer närmast från uppdraget som Chief Operating Officer på BrainCool AB (publ).

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019.

r mer information

Mats Forsman – Styrelseordförande PolarCool AB (publ)                                      
+46 - 768 14 60 75                                                                             
E-mail: info@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Prenumerera

Dokument & länkar