Styrelseordförande och VD i PolarCool AB (publ) förlänger ”lock-up” avtal till och med 31 december 2020

PolarCools styrelseordförande, Mats Forsman, förlänger det lock-up avtal om 12 månader som ingicks i september 2019. Lock-up avtalet innebär att Mats Forsman förbinder sig att inte utan skriftligt medgivande från PolarCool avyttra eller pantsätta mer än 10 procent av sitt sammanlagda innehav av aktier eller aktierelaterade värdepapper i PolarCool AB (publ). Avtalet sträcker sig till 31 december 2020.

Även bolagets VD, Iman Ziai, förlänger tidigare ingånget avtal som därmed sträcker sig till 31 december 2020.

Mats Forsmans innehav (inklusive innehav via bolag) uppgår till 8 697 stycken aktier, motsvarande 0,3 % av PolarCools aktier och röster.

Iman Ziais innehav (inklusive innehav via kapitalförsäkring) uppgår till 32 789 stycken aktier, motsvarande 1,22 % av PolarCools aktier och röster.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar