VD- brev oktober 2018

Bästa aktieägare i PolarCool,

Nu börjar en spännande resa med ett nytt självständigt bolag noterat på Spotlight Stock Market. Styrelsen i PolarCool och jag tror mycket på bolaget och bedömer att produkten PolarCap® System har en enorm potential på marknaden internationellt för att motverka och lindra skador från hjärnskakningar genom nedkylning.

Det handlar framför allt om att minska såväl fysiskt som psykiskt lidande både på kort och lång sikt för de personer och individer med närstående som drabbas. Härutöver är de ekonomiska hälsovinsterna betydande. Hjärnskakningar inom hockey och annan kontaktsport är ett problem som vuxit dramatiskt. NHL spelaren Elias Pettersson drabbades nyligen av en hjärnskakning och blir borta i 7-10 dagar. PolarCool tillhandahåller en lösning på ett utbrett och allvarligt problem!

PolarCap® System har använts under 2 säsonger bland ishockeyspelare från totalt tolv lag i Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan. Resultat från utvärderingar visar att kylda spelare kommer fortare tillbaka i spel och andelen spelare vars återgång till matchspel dröjde 3 veckor eller mer var högre i gruppen som inte kyldes jämfört med gruppen som kyldes. Ingen av totalt 25-30 spelar som kylts med PolarCap® System angav att de skulle avböja behandling om de drabbas av ny hjärnskakning. Utfallet har alltså varit positivt hittills och ishockeylagen kommer fortsätta använda PolarCap® System ytterligare en säsong.

För att kunna realisera PolarCools vision måste en sista utmaning övervinnas: PolarCool genomför nu en företrädesemission om 18 MSEK inför noteringen. Aktieägare i PolarCool erbjuds att för var fjärde aktie som man innehar teckna en ny aktie för 2 kronor. Jag kan inte nog betona vikten av att alla aktieägare tecknar sina rätter så emissionen blir fulltecknad. Om inte emissionen tecknas till minst 14 mkr finns en risk att de redan utdelade aktierna i PolarCool förlorar sitt värde.

Vi vill även påminna om det finns alla möjligheter att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter av såväl aktieägare som allmänheten där tilldelning sker av aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt.

Med vänliga hälsningar

Iman Ziai – VD                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                                             
E-post: iman.ziai@polarcap.com 

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar