Yelverton Tegner går in som Scientific Advisor i PolarCool AB (publ)

PolarCools strategiska ambition har sedan start varit att stärka sitt internationella nätverk genom att knyta ledande experter inom idrottsmedicin och neurologi som rådgivare till bolagets forskningsverksamhet. PolarCools vetenskapliga rådgivare kommer vara viktiga informationskällor för bolaget och rådgivarna kommer rådfrågas regelbundet om medicinska och vetenskapliga frågeställningar som uppstår i verksamheten. I linje med denna strategi är PolarCool stolt att presentera Professor emeritus Yelverton Tegner som Scientific Advisor. Professor Tegner har anlitats av PolarCool för att ge råd om företagets forskning- samt kliniska verksamhet.

Yelverton Tegner, MD, är Professor emeritus i idrottsmedicin och specialist i ortopedi. Han har sedan 1970-talet bedrivit forskning inom idrottsmedicin och hjärnskakningar i synnerhet och är internationellt ansedd inom ämnet. Professor Tegner har varit läkare inom flertal idrottsorganisationer, däribland Luleå Hockey, damlandslaget i fotboll, Plannja Basket och damlandslaget i basket. Han var en av initiativtagarna till bildandet av Svensk Ishockeyläkarförening vid slutet av 1980-talet.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Vi är mycket glada över att välkomna Professor emeritus Yelverton Tegner, en internationellt erkänd expert in hjärnskakningsområdet, till PolarCool. Med hans erfarenheter får PolarCool tillgång till enorm kunskap inom bolagets verksamhetsområde och kan därmed vidareutveckla den kliniska och vetenskapliga aspekten av verksamheten.

Professor emeritus Tegner utgör en utav två Scientific Advisors som PolarCool ska tillsätta. Den andra posten avser PolarCool utse inom kort. Utöver samarbete med Scientific Advisors avser PolarCool etablera ett så kallat Advisory Network, som bistår PolarCool med ytterligare kunskap och erfarenhet. PolarCools ambition är att på sikt kunna utdela erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter. Medlemmar ur Advisory Network kommer även få möjlighet att delta i konferenser inom hjärnskakningsområdet. Inom kort avser PolarCool utse de första medlemmarna i Advisory Network.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Om oss

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar