Anna Nellberg ny president i EuroCOP

I dag blev Anna Nellberg, styrelseledamot i Polisförbundet och vice ordförande i Polisförbundet Västmanland, vald till ny president i det europeiska polisförbundet, EuroCOP.

– Framtidens polis i Europa behöver en stark röst. Moderna arbetsvillkor för poliser handlar om så mycket mer än arbetsmiljö. Det är också grunden för medborgarnas trygghet. Därför är det viktigt att bevaka polisernas intressen såväl nationellt som på Europaparlementsnivå, säger Anna Nellberg.

Sedan 2006 har Anna Nellberg har varit styrelseledamot i svenska polisförbundets styrelse. Som ny president i EuroCOP hoppas hon kunna bidra med infallsvinklar från den svenska fackföreningsrörelsen.       

– Den svenska modellen med uppgörelser mellan fack och arbetsgivare har väckt intresse runtom i världen. Under 2000-talet har vi arbetat aktivt med påverkan via media och politik. Vi har verktygen för att ta de europafackliga frågorna ytterligare en nivå, säger hon.

I dag finns det fler frågor än polisens samarbete över landsgränserna som facket måste se över på internationell nivå.

– Vårt viktiga gemensamma arbete mot den organiserade brottsligheten kan bara lyckas när alla poliser i Europa har likvärdiga förutsättningar och arbetsvillkor och en lön de kan leva på. Det borde vara en självklarhet, men är tyvärr ett exempel på något som vi måste arbeta vidare med, säger Anna Nellberg.

Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, gratulerar Anna Nellberg till posten som president för EuroCOP.

– Det är en stor framgång för Polisförbundet att hon blivit vald att leda EuroCOP men även för svensk polis. Det är ett tecken på att våra medlemmar har mycket att bidra med för att utveckla polisverksamheten, främst när det gäller demokratifrågor och förbättrade arbetsvillkor för alla poliser inom Europa, säger Lena Nitz.

Kontaktuppgifter Anna Nellberg: +46 730 290 451

 

Fakta EuroCOP

EuroCOP är en federation av 35 polisfackliga organisationer som tillsammans representerar mer än en halv miljon poliser från 27 europeiska länder. EuroCOP arbetar för allt från gränsöverskridande samarbete till en säkrare arbetsmiljö för poliser.

• EuroCOP bildades i november 2002 i Roskilde och

har sitt säte i Luxemburg med ett mindre sekretariat.

• Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

• Styrelsen i EuroCOP träffas i tre dagar per månad.

EuroCOP arbetar för att:

• polisanställda ska vara representerade i Europa genom en enda stark organisation

• arbeta aktivt för frihet, rättvisa och säkerhet

• polisens uppgifter inte ska privatiseras

• åstadkomma en effektiv polis under demokratisk kontroll

• utveckla likvärdig utbildning för poliser

• poliser ska ha civil status

Läs mer på: www.eurocop.org

 

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ca 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet.
Cirka 1 300 förtroendevalda och 25 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.