Dalapolisen manifesterar: Lägg inte ner 82 procent av våra närpolisstationer!

Report this content

Dalapolisen manifesterar: Lägg inte ner 82 procent av våra närpolisstationer! Idag kan medborgarna i Dalarna känna sig trygga. 48 polispatruller ska arbeta gratis för att visa att man har en vilja att förbättra servicenivån gentemot medborgarna. Initiativet till manifestationen kom från Borlängepoliser, som fick nog när arbetsgivaren aviserade nedläggning av 14 av 17 närpolispolisstationer i Dalarna. Nils-Erik Edlund, ordförande i Polisförbundet Dalarna, säger att Polisförbundet står bakom manifestationen: - Vi har länge protesterat mot nedskärningarna i länet, som innebär att vi inte längre kan upprätthålla en god servicenivå gentemot medborgarna. Genom manifestationen vill vi visa att synliga poliser är viktiga för medborgarnas trygghet. Vi vill få politikerna att tillföra polisen de resurser som krävs för att leva upp till medborgarnas krav, förklarar Edlund. Edlund hänvisar vidare till årets budgetproposition där det framkommer att koncentrationen av polisverksamheten till närpolisområdena ska fortsätta: "Polisen ska fortsätta att utveckla verksamheten så att den kännetecknas av ett kunskapsbaserat, problemorienterat arbetssätt med ett brottsförebyggande syfte. Koncentrationen av polisverksamheten till närpolisområdena ska fortsätta". För ytterligare information kontakta: Anna Erhardt, pressansvarig, Polisförbundet Tfn: 0709-42 99 85 Nils-Erik Edlund, ordförande Polisförbundet Dalarna Tfn: 0703- 09 00 91 [REMOVED GRAPHICS] Manifestet "Dalaupproret anno 2003" innehåller sju punkter: * Höjda budgetanslag för att förbättra servicenivån mot vår uppdragsgivare allmänheten * Höjda budgetanslag för att behovsanpassa polisverksamheten till rådande samhällsklimat * Höjda budgetanslag för kompetensutveckling och utbildning. * Höjda budgetanslag för uppgradering av befintliga tekniska hjälpmedel och utrustning * Höjda budgetanslag för anskaffande av ny adekvat utrustning och nya fordon * Höjda budgetanslag för att förhindra stängning av polisstationer. * "Uppvärdering av polisyrket." ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/18/20030118BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/18/20030118BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar