För få poliser i utredningsverksamheten

Orsaken till att polisen inte klarar upp fler brott än de gör idag är för att det fattas personal inom främst utredningsverksamheten. Det framgår av Polisförbundets nya medlemsundersökning som Novus Opinion har genomfört och som presenteras idag.

Polisen har under senare år kritiserats för sin förmåga att utreda mängdbrotten. Polisförbundet har låtit Novus Opinion genomföra en undersökning där medlemmar själva svarat på frågor om polisens utredningsarbete och insatser för att klara upp brott. Och svaren visar att poliser själva upplever bristen på personal som den främsta orsaken till att uppklarningen av brott inte är högre.

Av svarsalternativen framgår det att 39 procent anser att det är brist på personal i utredningsverksamheten, 23 procent säger att organisationsförändringen gör att polisen inte klarar upp fler brott och 13 procent att det är brist på personal i ingripandeverksamheten.

- Det fattas poliser till att utreda alla brott. Det slutar många duktiga poliser i dag för att de får bättre villkor inom andra branscher. Att satsa på professionen är därför en viktig och nödvändig framtidsinvestering, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Undersökningen visar också att 27 procent av medlemmarna anser att hälften av det administrativa arbetet skulle kunna rationaliseras bort.

- Vi ser att det finns stor förbättringspotential i att utveckla utredningsverktygen och IT. Det finns också en mängd administrativa arbetsuppgifter civil arbetskraft skulle kunna utföra. Det skulle underlätta för många poliser i deras vardag och frigöra tid till att låta poliser vara poliser, säger Lena Nitz.

Undersökningen ger dessutom en bild av en stor förbättringspotential vad gäller feedback och lärande.  Drygt varannan utredare svarar att de inte får tillräcklig feedback från förundersökningsledare. Sex av tio utredare uppgav att de inte får tillräcklig feedback från åklagare.

Om undersökningen:

Novus Opinon har genomfört 2419 webbintervjuer bland Polisförbundets medlemmar i yrkesverksam ålder. Deltagarfrekvensen: 68,6% av nettourvalet har genomfört hela intervjun. Urvalet har dragits slumpmässigt ur Polisförbundets medlempanel.

Kontakt:
Kristina Mäler
Pressekreterare
070-294 10 30

Om Polisförbundet
Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har cirka 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet.

Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar, administration, förvaltning, information samt opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera