Polygiene byter Certified Advisor

Polygiene vars aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet POLYG har ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten som Certified Advisor. Avtalet börjar gälla from 8 december 2017. Certified Advisor avtalet med Remium Nordic AB upphör därmed att gälla den 7 december 2017.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.


Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2017 kl 8.00 CET.   
 

För pressbilder och mer information besök ir.polygiene.com eller kontakta: 
Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com
Christian von Uthmann, CEO, Polygiene. Mobil: + 46 (0)70 319 77 21, e-post: cvu@polygiene.com
Ulrika Björk, CFO, Polygiene. Mobil: + 46 (0)70 921 12 75, e-post: ubj@polygiene.com    Om Polygiene
 
Polygiene är världsledande leverantör av luktkontroll och Stays Fresh-lösningar för kläder, sportutrustning, mode och andra material med målet att användare ska känna sig fräscha. Företagets skandinaviska ursprung borgar för kvaliteten och det miljömässigt hållbara i dess produkter och tjänster. Ett hundratal internationella premiumvarumärken har valt att använda Polygiene Odor Control Technology i sina produkter. Bolaget grundades 2006 och är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser from den 8 december 2017.

Om oss

Polygiene är med den egenutvecklade behandlingen Odor Control Technology en världsledande leverantör av luktkontroll och Stay Fresh-lösningar för kläder, utrustning och andra material. Vårt skandinaviska ursprung borgar för kvaliteten och det miljömässigt hållbara i våra produkter och tjänster. Ett hundratal välkända internationella varumärken som Patagonia, Adidas, Salomon, Peak Performance, Berghaus, Dcore och La Sportiva har valt Polygiene. Polygiene grundades i januari 2006 genom en avknoppning från Perstorp och är baserat i Malmö.

Prenumerera

Dokument & länkar