Polygiene lämnar guidning inför Q2 jämfört med samma period föregående år

Polygiene rapporterar en tillväxt om 37 % under andra kvartalet med bibehållen bruttomarginal runt 70%. Rörelseresultatet efter skatt är kraftigt förbättrat mot fjolåret med -0,9 (-4,3) Mkr.

Bolaget lämnar guidning inför kvartalsrapporten som släpps den 27 augusti:

  • Bolaget rapporterar en omsättningsökning om 37 % med bibehållen bruttomarginal på 70%. Ackumulerad tillväxt från årets början uppgår till 19 %.
  • Rörelseresultatet efter skatt uppgår till -0,9 (-4,3) Mkr, en kraftig förbättring mot fjolåret. Rensat från valutakurseffekten av en sjunkande dollarkurs, uppgår rörelseresultatet till 0 (-4,2) Mkr
  • Kassaflödet är oförändrat i perioden (+/-0), vilket också en klar förbättring mot fjolårets -2,2 Mkr.

”Jag är mycket nöjd med den positiva utveckling vi sett under andra kvartalet. Alla nyckeltal pekar i rätt riktning och bekräftar den känsla jag har av att bolaget nu är på rätt väg. Med tanke på Covid-19 och de rådande omständigheterna känns det bra att kunna leverera en tillväxt om 37 %. Lanseringen av ViralOff den 7 april har resulterat i en del merförsäljning under kvartalet men effekten av de större avtal som tecknats i slutet av perioden, kommer synas först under Q3 och Q4”, säger Ulrika Björk, VD på Polygiene. ”Dock ser vi en kraftigt tilltagande trend och intresset för vår anti-virala teknologi, ViralOff är fortsatt mycket stort.”

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2020 kl. 07.30 CET.

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

För pressbilder och mer information besök ir.polygiene.com eller kontakta:
Ulrika Björk, CEO
ubj@polygiene.com, +46 70 921 12 75

Om Polygiene
Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara produkter. Vi behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att du ska kunna känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke med sina produkter. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.