Polymer Factory publicerar årsredovisning för 2021

Report this content

Polymer Factory Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2021 nu offentliggjorts.

Årsredovisningen på svenska finns bifogad. Den finns även tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida, www.polymerfactory.com.

Årsredovisningen kan beställas per post på adress Polymer Factory Sweden AB (publ), Teknikringen 48, 114 28 Stockholm eller per e-post investor@polymerfactory.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Elin Mignérus, VD
Telefon: +46 (0) 79 300 27 76
E-post: elin.mignerus@polymerfactory.com

Prenumerera