Höjt kontanterbjudande till 14 kronor på Binar AB från Pomona-gruppen AB

Kopior av detta pressmeddelande får inte distribueras till eller spridas i USA, Kanada, Australien eller Japan. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. PRESSMEDDELANDE 27 oktober 2003 Höjt kontanterbjudande till 14 kronor på Binar AB från Pomona-gruppen AB Pomona-gruppen AB ("Pomona") offentliggjorde den 19 september 2003 ett publikt erbjudande till aktieägarna i Binar AB ("Binar") om 10,75 kronor per aktie. Pomona har igår, den 26 oktober 2003, beslutat om en höjning av ersättningen till 14 kronor per aktie. Det slutliga kontanterbjudandet om 14 kronor per aktie motsvarar en ökning av erbjudandet om 30,2 procent i förhållande till det tidigare budet och en premie om 60,0 procent jämfört med sista betalkurs för Binars aktie den 10 september 2003 (inga avslut skedde under perioden 11-18 september 2003). Erbjudandet görs genom Pomonas helägda dotterdotterbolag Argynnis Intressenter AB. * Styrelsen för Binar rekommenderar enhälligt aktieägarna i Binar att acceptera Pomonas höjda kontanterbjudande¹. Styrelsen har baserat sitt ställningstagande på bland annat en Fairness Opinion * Aktieägare, däribland styrelseledamöter, med innehav i Binar motsvarande 8,3 procent av kapital och röster har förbundit sig att acceptera det förhöjda kontanterbjudandet, förutsatt att ett förmånligare bud på aktierna ej erhålles * Erbjudandeprospekt kommer att offentliggöras den 28 oktober 2003, i enlighet med tidigare pressmeddelande * Anmälningsperioden kommer att löpa under perioden 29 oktober 2003 - 20 november 2003 * Erläggande av likvid kommer att påbörjas omkring den 1 december 2003 * Courtage utgår ej * För det höjda kontanterbjudandet gäller samma villkor som tidigare offentliggjorts Stockholm den 27 oktober 2003 Argynnis Intressenter AB Styrelsen För ytterligare information: Tomas Tedgren, telefon 08-679 13 50 Verkställande direktör, Pomona-gruppen AB ¹ Styrelseledamoten i Binar och styrelseordföranden i Pomona, Johan Rapp, deltar ej i Binars handläggning av frågor rörande erbjudandet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00220/wkr0002.pdf

Dokument & länkar