Anna Trinks är Årets digitala ledare

Report this content

Poolia delade under Jönköpingsgalan ut priset Årets digitala ledare. Vinnare blev Anna Trinks som med utvecklingen av ett omfattande system, Senior Alert, digitaliserar äldrevården nationellt för en mer human vårdcykel. 

−  På Poolia tycker vi  detta pris är viktigt eftersom digitaliseringen är en av de största utmaningarna som dagens företag och ledare står inför. Det krävs både kompetens, mod och förändringsvilja för att driva igenom stora förändringar, säger Charlotte Järeby Hellman, Vice VD på Poolia.

Anna Trinks är registerhållare för Senior Alert på Qulturum i Jönköping och fick ta emot priset Årets digitala ledare för att hon som ledare under 2016 har förverkligat en digital förändringsresa och lyckats åstadkomma mätbara resultat inom sin verksamhet. Qulturum är centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Det känns jättekul, och är en stor ära, att vinna ett pris som detta då jag hade två mycket värdiga motståndare. Jag tror att jag vann för att jag rör mig i en verksamhet som handlar om vård och omsorg om äldre. En verksamhet som många inte förknippar med teknik och data. Vi har vågat oss in i en bransch som inte är så digital ännu, förklarar Anna Trinks.

Under den mycket gedigna urvalsprocessen sållades tre personer ut där en jury bestående av Charlotte Järeby Hellman, Vice VD Poolia, Katarina Fredén, Marknads- och kommunikationschef Poolia, Frida Boklund, Regionchef Företagarna, Kalle Ekstrand, VD och Affärsutvecklare Toxic, Jane Bergman, Rekryterare Poolia samt Joel Davidsson, Affärsutvecklare på Science Park, utsåg Anna Trinks till vinnare.

− Det har varit en intressant process och i slutändan ett svårt val. Jag och de andra jurymedlemmarna imponerades av dessa ledares mod och vilja att driva förändring inom digitaliseringen, men Anna Trinks och Qulturum imponerade lite extra på oss. Dels för att det är en bransch där digitaliseringen inte är utbredd, men också för att de arbetar digitalt med vårdprevention vilket i sig är unikt, säger Charlotte Järeby Hellman.

Utöver att skapa ett fungerande system för vårdgivare och vårdtagare så har Qulturum även utvecklat en digital kunskapsbank.

−  Nu har vi så många användare att vi inte kan åka ut och möta alla. Lösningen är en webb-baserad grundutbildning i systemet samt en kunskapsbank för den som vill lära sig mer. Användare kan vara en sjuksköterska på ett äldreboende, det kan vara en dietist men gärna hela teamet som jobbar tillsammans med den äldre, förklarar Anna Trinks. 


Anna Trinks, Årets digitala ledare i Jönköpings län. Fotograf:  Kajsa Juslin

Kort om Jönköpingsgalan 

Jönköpingsgalan 2017 består av nio priser med olika syften och målsättningar där Poolia var med och tog fram Årets digitala ledare. Galan hölls vid Munksjön, med cirka 500 gäster och med Johan Wester var konferencier. Syftet med galan var att hylla de människor som driver Jönköpings län framåt och vill skapa utveckling i regionen. Under galan delades nio priser ut, vars gemensamma syfte är att lyfta några av de företagsamma personerna som finns i Jönköpings län samt generera fler arbetstillfällen och ökad ekonomisk aktivitet för hela Jönköpingsregionen. 

För ytterligare information om priset: 

Charlotte Järeby Hellman, Vice VD Poolia Sverige AB,
Telefon +46 36 17 32 65, 
Email:   charlotte.jareby-hellman@poolia.se 

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

På Poolia tycker vi detta pris är viktigt eftersom digitaliseringen är en av de största utmaningarna som dagens företag och ledare står inför. Det krävs både kompetens, mod och förändringsvilja för att driva igenom stora förändringar.
Charlotte Järeby Hellman, Vice VD på Poolia
Det känns jättekul, och är en stor ära, att vinna ett pris som detta då jag hade två mycket värdiga motståndare. Jag tror att jag vann för att jag rör mig i en verksamhet som handlar om vård och omsorg om äldre. En verksamhet som många inte förknippar med teknik och data. Vi har vågat oss in i en bransch som inte är så digital än.
Anna Trinks
Det har varit en intressant process och i slutändan ett svårt val. Jag och de andra jurymedlemmarna imponerades av dessa ledares mod och vilja att driva förändring inom digitaliseringen, men Anna Trinks och Qulturum imponerade lite extra på oss, dels för att det är en bransch där digitaliseringen inte är utbredd, men också för att de arbetar digitalt med vårdprevention vilket i sig är unikt
Charlotte Järeby Hellman, Vice VD på Poolia
Nu har vi så många användare att vi inte kan åka ut och möta alla. Lösningen är en webb-baserad grundutbildning i systemet samt en kunskapsbank för den som vill lära sig mer. Användare kan vara en sjuksköterska på ett äldreboende, det kan vara en dietist men gärna hela teamet som jobbar tillsammans med den äldre.
Anna Trinks