Morten Werner avgår som vd för Poolia

VD och koncernchef Morten Werner har idag meddelat styrelsen att han ämnar lämna Poolia under 2018 dock senast vid årets slut.

.

Jag fyller 70 år under nästa år så det börjar bli dags att göra andra saker medan hälsan fortfarande är god, säger Morten Werner om anledningen till sin avgång.

Poolia har en stark kultur, engagerade medarbetare och en bra finansiell ställning som positionerar bolaget väl för att fortsätta leverera enligt mål och vision.

På styrelsens vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Morten för hans värdefulla insatser för Poolia, säger Björn Örås, styrelsens ordförande. 

Dagens kommunikation är enbart relaterad till Morten Werners beslut att lämna Poolia. Vår befintliga affärsplan och våra finansiella mål kvarstår oförändrade, säger Björn Örås.  

För ytterligare information kontakta:

Morten Werner, VD/koncernchef, tel. 070 636 25 25
Björn Örås, styrelsens ordförande, tel. 070 526 79 97

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den  19 feb 2016 kl 09.30 (CET).

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar