Poolia IT tecknar avtal med Regeringskansliet

Poolia IT är en av tre leverantörer som sluter avtal med Regeringskansliet om inhyrning av IT-konsulter. Avtalet omfattar tjänster inom Regeringskansliet, som består av Statsrådsberedningen, de olika fackdepartementen och Förvaltningsavdelningen.

− Avtalet är beräknat på tio olika avtalsområden och uppgår till cirka 40 – 50 miljoner kronor per år. Vi uppskattar att en stor del går till vårt avtalsområde och för Poolias del väntas avtalet uppgå till tio miljoner kronor per år, säger Sandra Kristiansson, vd för Poolia IT.

Ramavtalet sträcker sig över två år, med option på ytterligare två år. Avtalet kan även användas av kommittéer och utredningar som tillsatts av regeringen liksom av utrikesrepresentationen.  

− Vi på Poolia IT är glada över förtroendet vi har fått. Regeringskansliet är en viktig kund för oss och vi kommer att möta deras behov av kvalificerade IT-konsulter, säger, Sandra Kristiansson.

För ytterligare information kontakta:

Sandra Kristiansson , VD Poolia IT, tel. +46 720 727 082

Informationen är sådan som Poolia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2015 kl 07.00.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar